bilde

Teknisk

post@dynlog.no

Klargjøring av nye og brukt digitale kopimaskiner/printere/fax/etc.

Teknisk avdeling er bygget opp for oppdragsgivere som har behov for lager og klargjøringsteknikker som de ikke ordner selv og ønsker å sette ut til et team med kunnskap, eget egnet serviceverksted og egnet lager.

Vi oppdaterer maskinenes programvare, klargjør disse etter kundenes krav og spesifikasjoner, og vi installerer maskinen og kobler til nettverk hos mottager/adressat. Vi tar den brukte maskinen i retur og vurderer om denne har et videre liv.

Eventuelt kan vi bygge om maskinen, oppgradere programvaren og gjøre den attraktiv som en brukt maskin.