bilde

Prosjekt

post@dynlog.no

Bygg-logistikk betyr å skape riktig og effektiv logistikk inn i byggeprosjekter. Det betyr ikke at vi har overtatt byggeledelsen, men at vi gjennomfører den interne logistikktjenesten på en byggeplass.

Fra byggeplassens lossesone overtar vi og transporterer gods til bestilt lokasjon i bygget. Tanken er at håndverkerne skal ha fokus på sitt fag og utøve dette på en god måte - mens vi på vår side sørger for at alt materiell håndverkerne har bruk for, er på plass når de trenger det.

Vi tilbyr også utvidede tjenester innen bygg-logistikk: Vi kan sortere og/eller kildesortere, og vi kan fjerne avfall fra byggeplassen. En ryddig byggeplass øker effektiviteten og reduserer skader.

Videre tilbyr vi også en plan for å kunne organisere all transport inn til byggeplassens lossesone. Vi samarbeider da med de eksterne transportørene for avtalt levering etter slot-tid. Dette er spesielt viktig på trange byggeplasser.

Organisering og sikring av bil- og publikumstrafikk er en viktig del av alle byggeprosessers HMS, og vi har mannskap til denne type tjeneste.