bilde

Prosjekt

post@dynlog.no

Bygg-logistikk

Vi har flyttet logistikk inn i byggeprosjekter. Det betyr ikke at vi har overtatt byggeledelsen, men vi gjennomfører den interne logistikktjenesten på en byggeplass.

Fra byggeplassens lossesone overtar vi og transporterer gods fra lossesonen til bestilt lokasjon i bygget. Tanken er at håndverkerne skal ha fokus på sitt fag og utøve dette på en god måte. Vi skal ha fokus på at alt materiell håndverkerne har behov for, er på plass når de trenger det.

Vår jobb er å transportere inn. Håndverkernes jobb er å montere i samsvar med fremdriftsplanen!

Vi tilbyr også utvidede tjenester innen bygg-logistikk: Vi kan sortere og/eller kildesortere, og vi kan fjerne og avhende avfall fra byggeplassen. En ryddig byggeplass øker effektiviteten og reduserer skader.

Videre tilbyr vi også en plan for å kunne organisere all transport inn til byggeplassens lossesone. Vi samarbeider da med de eksterne transportørene for avtalt levering etter slot-tid. Dette er spesielt viktig på trange byggeplasser.

Organisering og sikring av bil- og publikumstrafikk er en viktig del av alle byggeprosessers HMS, og vi har mannskap til denne type tjeneste.