bilde

Stillas

post@dynlog.no

Stillas

Vi henter stillas hos utleier, transporterer dette til oppgitt adresse, bygger og sikrer stillas opptil 9 meters høyde, samt demonterer og returnerer stillaset til utleier.

Vi gjennomfører pålagt kontroll av nylig monterte stillas og deretter pålagt 2-ukers kontroll av stående stillas.