Endring av lokasjon

Ny midlertig adresse.

Dynamo Logistikk har nå flyttet til midlertidige lokaler i Somaveien 1, 4313 Sandnes. Fra denne lokasjonen vil vi drifte vår terminaldrift frem til utgangen av oktober.

Vi har signert en leieavtale i Prinsensvei 12, 4315 Sandnes og her flytter vi inn en gang mellom 15. og 25. oktober 2023.

Administrasjonenhar allerede flyttet til Prinsensvei 12, men lagerhallen på 750 m2 er ikke klar til oss før 15. oktober.

Selv om vi er i midlertidige lokaler så tilbyr vi markedet akkurat de samme produktene som tidligere. Terminalen på Somaveien er på 700 m2 så vi har plass nok til dere alle som ønsker å bruke vår tjeneste.

Sandnes 9. september 2023