Litt om oss

Vårt mantra er:

"Vi skal imøtekomme våre oppdragsgiveres forventinger og litt til."

En ekte Dynamoer er en medarbeider som alltid tenker kundens beste og som gjennom sin personlige service og væremåte vil skape en kundetilfredshet som vil bygge den nødvendige tillitt slik at vi får blir med på kundenes nye oppdrag.

Litt fakta om selskapet.

Selskapet ble etablert i mai 2011 under navnet Miljøxpress AS. Selskapet hadde da en bil og sjåfør og bilen med sjåfør ble leid ut til et kjørekontor.

August 2014 ble Dynamo Logistikk AS første gang etablert og Miljøxpress AS hadde en eierandel på 25% i selskapet.

September 2017 går Dynamo Logistikk AS konkurs. Da eide Miljøxpress AS ca. 40 % av aksjene.

September 2017 kjøper Miljøxpress AS navnet og øvrige rettigheter etter konkursen i Dynamo Logistikk og driver videre som Miljøxpress AS.

Merkevaren Dynamo Logistikk var et mer etablert merkevare enn Miljøxpress. Av den grunn ble merkevaren Dynamo Logistikk videreført mens juridisk navn var Miljøxpress.

Mars 2020 bytte selskapet juridisk navn fra Miljøxpress AS til Dynamo Logistikk AS.

Miljøxpress og nå, Dynamo Logistikk AS har helt siden oppstarten i 2011 vært eid av Egil Johannessen, med familie.

Januar 2023 ble eierpostene solgt til Yellow Birds AS. Dette selskapet er igjen eid av Egil Johannessen med familie

Yellow Birds eier også 30% i Trampoliner Norge AS.

Dynamo Logistikk AS er lokalisert på Vibemyr på Sandnes, Kobberveien 2, 4313 Sandnes.

Pr. 1. januar 2022 har Eigil Nielsen vært Operativ driftsleder og hatt ansvaret for den daglige driften. Daglig leder og eier Egil Johannessen har fra samme dato hatt det administrative ansvaret.

I dag, februar 2023 har selskapet 11 biler, ca. 15 mann/damer i stallen og en god tilkallings gjeng som stiller og er klar til innsats når behovet oppstår.