bilde

Logistikk

post@dynlog.no

Logistikk er en samlebetegnelse på en prosess fra et produkt er ferdig produsert til levert ved mottakers adresse/byggeplass. Forskjellige produkt har forskjellige behov i en slik prosess, og Dynamo Logistikk tilbyr tjenester til den delen av markedet som trenger en ekstern oppdrags-giver for å få gjennomført prosessen.

Vi blir ofte koblet inn når det er et behov for transport fra produsent direkte til mottakers adresse/byggeplass, eller via en mellomstasjon som vårt lager.

Noen produkt har dimensjoner som trenger mer enn «normal» transport og/eller lager; i slike tilfeller samarbeider vi med andre aktører som kan bidra i gjennomføringen av oppdraget/ne.

Dynamo Logistikk er deltaker i hele prosessen innen tjenestebegrepet -Logistikk.