bilde

Logistikk

post@dynlog.no

Logistikk er en samlebetegnelse på prosessen fra et produkt er ferdig produsert til det er levert ved mottakers adresse/byggeplass. Forskjellige produkt har naturlig forskjellige behov i en slik prosess, og Dynamo Logistikk tilbyr tjenester til alle som trenger ekstern hjelp for å få gjennomført prosessen.

Vi blir engasjerte når det er et behov for transport fra produsent direkte til mottakers adresse/byggeplass, eller via en mellomstasjon som vårt eget lager.

Noen produkt har dimensjoner som trenger mer enn «normal» transport og/eller lager - i slike tilfeller samarbeider vi med andre aktører som kan bidra i gjennomføringen.